Παραδοσιακό καγκελάρι Αμμμοτόπου

“Παραδοσιακό καγκελάρι” στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Αμμότοπου, ώρα 10.00 π.μ. 

“Παραδοσιακό καγκελάρι” στον Ι.Ν Αγίων Αναργύρων Αμμότοπου, ώρα 10.00 π.μ.