Αρχαία Αμβρακία

Η Αμβρακία ήταν μία από τις ισχυρότερες αποικίες των Κορινθίων στη δυτική Ελλάδα και αυτό ώθησε τους κατοίκους της στην οχύρωση της πόλης για την προστασία της. Άλλωστε ο λοφίσκος στον οποίο είναι κτισμένο το τείχος θεωρήθηκε στρατηγική θέση ήδη από τουςαρχαίους χρόνους.