Κάστρο της Άρτας

Κατασκευάστηκε σε τρεις περιόδους: το 13ο αιώνα, το 14ο αιώνα και τέλος κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, όταν το μνημείο πήρε τη σημερινή του μορφή. Κάποια χαρακτηριστικά του κτίσματος αποκαλύπτουν ότι ίσως κλήθηκαν Ενετοί μηχανικοί από τους Οθωμανούς κατακτητές για την ενίσχυση της οχύρωσης κατά την τελευταία περίοδο κατασκευής του έργου.