Κτηνοτροφία & πτηνοτροφία

Η περιοχή της Άρτας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά στην κτηνοτροφία και πτηνοτροφία, διαθέτοντας σύγχρονες μονάδες αιγοπροβάτων και πουλερικών.

Στις πρώτες στηρίζεται άλλωστε και η παράδοση της περιοχής στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, ενώ στο δεύτερο τομέα συναντάμε εταιρείες με ιστορία δεκαετιών, σημαντική παρουσία στο χώρο της παραγωγής και προϊόντα που εξάγονται σε όλο τον κόσμο.