Τοπική γαστρονομία

Απομονωμένη γεωγραφικά για αιώνες, η περιοχή της Ηπείρου ανέπτυξε το δικό της γαστρονομικό πλούτο, βασισμένο εξολοκλήρου στα τοπικά προϊόντα και ακολουθώντας τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της κάθε περιοχής ξεχωριστά.