Αδερφοί Ζάρρα

Οι αδελφοί Ζάρρα (Γεώργιος και Αλέξανδρος) διέθεσαν οικόπεδό τους τριάντα δύο στρεμμάτων στην πόλη της Άρτας, όπου και με δικά τους έξοδα κτίστηκε το φερώνυμο νοσοκομείο, Ζάρρειο.

Η θεμελίωσή του έγινε στις 6 Απριλίου 1951, παρουσία του Αλέξανδρου Ζάρρα, ο οποίος μάλιστα επέβλεπε το έργο καθόλη τη διάρκεια των εργασιών ανέγερσής του.