Φωτογραφίες

Αρχαιολογικό Μουσείο

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2006, ενώ για τη μελέτη και την οργάνωση του εκθεσιακού υλικού χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια.

Η παρουσίαση των εκθεμάτων είναι θεματική και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες ενότητες: το δημόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό βίο των Αμβρακιωτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται ευρήματα της περιοχής από την Παλαιολιθική εποχή έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Η πλειονότητα του προς έκθεση υλικού ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, την εποχή δηλαδή κατά την οποία συναντάται η ύψιστη οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ακμή της Αμβρακίας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης είναι ένα σημείο όπου ο Πολιτισμός και η Ιστορία συναντούν το σύγχρονο τρόπο προβολής των ανασκαφικών «θησαυρών» της περιοχής