Δυτικό Νεκροταφείο Ιερά Οδός

Το Δυτικό Νεκροταφείο της αρχαίας Αμβρακίας ήταντο σημαντικότερο από τα δύο νεκροταφεία της πόλης. Βρισκόταν κατά μήκος μιας αρχαίας λεωφόρου που ξεκινούσε από τη νότια κύρια πύλη της πόλης και πιθανότατα οδηγούσε στον Άμβρακο, το επίνειο της πόλης στον Αμβρακικό Κόλπο.

Η λεωφόρος – Ιερά οδός, πλάτους 12 μέτρων, ήταν πλακόστρωτη και την πλαισίωναν μνημειακοί ταφικοί περίβολοι, καθώς και ένα δημόσιο Πολυάνδριο κενοτάφιο, το οποίο χρονολογείται στο 600 π.Χ.: πρόκειται για μνημειακή κατασκευή μήκους 12,40 μέτρων, πλάτους 8 μέτρων και ύψους μεγαλύτερου των 2,40 μέτρων.

Εξαιρετικής σημασίας είναι η επιγραφή που φέρει και στην οποία απαντάται η παλαιότερη σωζόμενη μαρτυρία του ονόματος της πόλης: «Ανπρακία».