Κόκκινη Εκκλησία

Κοντά στο χωριό Βουργαρέλι, 65 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της δυναστείας των Κομνηνοδουκάδων.

Το όνομά της οφείλεται στα κόκκινου χρώματος υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της και είναι ό,τι απέμεινε από το άλλοτε ακμαίο Μοναστήρι που δέσποζε στην περιοχή.

Ο Ναός έχει σχήμα σταυροειδούς εγγεγραμμένου και κτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα μ.Χ., επί της ηγεμονίας του δεσπότη Νικηφόρου Α΄ και της συζύγου του Άννας.

Στο εσωτερικό οι αγιογραφίες χαρακτηρίζονται από φυσικότητα και όχι από τη συνηθισμένη βυζαντινή αυστηρότητα, κάτι που τοποθετεί την κατασκευή τους σύγχρονα με την ίδρυση του Ναού, δηλαδή στα έτη 1295 – 1296.

Οι Αγιογραφίες της θεωρούνται οι αρχαιότερες στην Ελλάδα σε εσωτερικό ναού