Ναός της Παναγίας Μπρυώνη

Ο βυζαντινός Ναός της Παναγίας Μπρυώνη, απομεινάρι μιας άλλοτε ακμαίας Μονής, βρίσκεται στο χωριό Νεοχωράκι, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Άρτα και τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Κτίστηκε το 1238 – κατά άλλη μία άποψη το 1111 – , αποτελούσε Σταυροπηγιακή Μονή και η παράδοση αναφέρει ότι εγκαινιάστηκε από τον Πατριάρχη Γερμανό Β’.

Η Μονή πυρπολήθηκε το 1821 από τους Οθωμανούς και το 1867-1871 ανακαινίστηκε, διατηρώντας τη μορφή αυτή έως τις μέρες μας.