Ναός του Αγίου Δημητρίου Κατσούρη

Ο βυζαντινός Ναός του Αγίου Δημητρίου Κατσούρη βρίσκεται στο χωριό Πλησιοί, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Το προσωνύμιο «Κατσούρης» είναι άγνωστης προέλευσης, όμως γνωρίζουμε ότι προσδιορίζει το Ναό ήδη από το 1229.

Είναι ίσως το αρχαιότερο μνημείο της Βυζαντινής εποχής στην περιοχή, όπου η ίδρυσή του ανάγεται στις αρχές του 9ου αιώνα Μ.Χ.

Είναι κτισμένος σε μια σπάνια παραλλαγή σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Στην ίδια θέση βρέθηκαν καταλοίπα ενός παλαιότερου κτίσματος, τα οποία ενσωματώθηκαν στο Ναό που υπάρχει σήμερα.

Οι υπάρχουσες τοιχογραφίες με βάση την τεχνοτροπία τους χρονολογούνται στο 17ο ή 18ο αιώνα μ.Χ. και καλύπτουν άλλα δύο παλαιότερα ζωγραφικά στρώματα.

Το πρώτο στρώμα περιλαμβάνει τοιχογραφίες απλές, σχηματοποιημένες, με έντονα χρώματα αλλά ήρεμα πρόσωπα. Αυτά τα στοιχεία μάς παραπέμπουν σε τεχνοτροπία του 12ου και 13ου αιώνα μ.Χ., αποτελώντας έτσι δείγμα των παλαιότερων τοιχογραφιών που συναντώνται στην περιοχή.