Ο Ναός του Απόλλωνα Πυθίου Σωτήρα

Ο Ναός του Απόλλωνα ήταν το κύριο Ιερό της πόλης και φαίνεται ότι στο εσωτερικό του οι Αρχές φύλασσαν τα δημόσια έγγραφα. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί η εύρεση στο χώρο μιας ενεπίγραφης στήλης στην οποία καθορίζονται τα όρια μεταξύ των πόλεων Αμβρακίας και Χαράδρου. Η στήλη χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διοίκηση των ηπειρωτικών πόλεων.

Το κτίσμα ήταν μεγαλοπρεπές, δωρικού ρυθμού και είχε διαστάσεις 44 μέτρα x 20,75 μέτρα. Στο βάθος του σηκού διατηρείται η θεμελίωση του βάθρου για το άγαλμα ή το σύμβολο του Απόλλωνα.

Το μνημείο σώζεται μόνο μέχρι την ευθυντηρία, καθώς από νωρίς χρησίμευσε ως λατομείο, ενώ την ίδια περίοδο επάνω στα αρχαία ερείπια κατασκευάστηκαν τάφοι.