Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας

Το μικρό Θέατρο της Αμβρακίας είναι κτισμένο πάνω σε παλαιότερα λουτρά και επιχωματωμένο πρανές.

Εκτός από τα εξαιρετικά ψηφιδωτά των λουτρών, οι ανασκαφές αποκάλυψαν την ορχήστρα του θεάτρου καθώς κι ένα τμήμα του κοίλου, του στυλοβάτη του προσκηνίου και των παρόδων.

Κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου – αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία η Αμβρακία γνώρισε μεγάλη οικιστική, καλλιτεχνική και οικονομική άνθηση.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι το θέατρο βρίσκεται τόσο κοντά στο κέντρο της πόλης, ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία προεδρίας, δηλαδή επίσημων θέσεων στην πρώτη σειρά.

Το σημαντικότερο από τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα του χώρου είναι ένας χρυσός στατήρας του Φιλίππου Β΄, το πρώτο χρυσό νόμισμα που βρέθηκε σε ανασκαφές στην Ήπειρο.