Βενιαμίν Ζεέβ Μπεν Ματαθίας

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας έλαμψε ιστορικά μέσω προσωπικοτήτων όπως ο ραββίνος Βενιαμίν Ζεέβ Μπεν Ματαθίας. Γεννήθηκε στην Άρτα στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα και υπήρξε μέλος του τοπικού Μπεθ Ντιν (εβραϊκού θρησκευτικού δικαστηρίου).

Οι απόψεις του σχετικά με την απονομή θρησκευτικής δικαιοσύνης αποτυπώνονται στο έργο του, το οποίο τιτλοφορείται «Βενιαμίν Ζεέβ» και περιλαμβάνει 450 κείμενα αποφάσεων και ερωταποκρίσεις. Το έργο αυτό αποκτά ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί πηγή σπάνιων πληροφοριών για τη ζωή και τις παραδόσεις στις εβραϊκές κοινότητες του ελλαδικού χώρου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα.