Μετακινήσεις μέσα στην πόλη

Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Άρτας

ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟTΙ

06.15/07.00/07.50/09.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00/17.10/18.10/19:10/20.10/21.10

ΚΟΜΠΟTΙ-ΑΡΤΑ

06.30/07.25/08.45/09.45/10.45/11.45/12.45/13.45/14.45/15.45/16.45/17.45/18.45/19.45/20.45/21.30

ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ

06.30/06.50/07.45/09.05/10.05/11.05/12.05/13.05/14.05/15.05/16.05/17.05/18.05/19.05/20.05/21.05

ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ

06.40/07.30/08.40/09.40/10.40/11.40/12.40/13.40/14.40/15.40/16.40/17.40/ 18.40/19.40/20.40

ΔPOMOΛOΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟTΙ

06.15/07.00/07.50/09.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/17.10/19.10/21.10

ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ

06.30/07.25/08.45/09.45/10.45/11.45/12.45/13.45/14.20/15.45/17.45 / 19.45/ 21.30

ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ

06.30/07.45/09.05/10.05/11.05/12.05/13.05/14.05/16.05/18.05/20.05

ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΡΤΑ

06.40/07.30/08.40/09.40/10.40/11.40/12.40/13.40/14.40/16.40/18.40/20. 40


ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ

07.15/07.30/08.20/09.20/10.20/11.20/12.20/13.30/14.20/15.20/16.20/17.20/18.20/19.20/21.10

ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ

07.25/08.00/09.00/10.00/11.00/12.15/13.10/14.00/14.40/15.40/16.40/17.40/ 18.40/20.00 /21.20

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ

07.30/09.20/11.20/13.30/15.20/17.20/19.20/21.10

ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ

08.00/10.00/12.15/14.00/15.40/17.40/20.00/21.20


ΑΝΕΖΑ-ΑΡΤΑ

06.50/(07:45 ΜΕΣΩ ΜΥΤΙΚΑ)/08.50/10.50/13.00/14.40/16.50/ 20.20

ΑΡΤΑ-ΑΝΕΖΑ

06.30/07:45/08.10/10.10/12.20/14.10/15.45/20.10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΡΤΑ-ΑΝΕΖΑ

06.30/08.10/10.10/12.20

ΑΡΤΑ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ

14.10/15.50/17.50/20.10

ΑΝΕΖΑ-ΑΡΤΑ

06.50/08.50/10.50/13.00

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ

15.00-17.00-19.00/21.00


ΑΡΤΑ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ

07.35/09.10/11.10/13.15

ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-ΑΡΤΑ

09.50/11.50/13.45


ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ

06.30/07.20/09.30/11.00/12.30/14.15/16.30/21.00

ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ

06.45/08.15/10.00/12.00/13.20/14.40 /17.30/21.30

ΔPOMOΛOΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ

07.00/09:00/11.00/13.00

ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ

07.30/09:30/11.30/13.30


ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ

07.00/(07.45ΑΠΟ ΠΕΡ.ΟΔΟ-ΦΡΑΓΜΑ-ΒΛΑΧ/ΝΑ-ΓΡΑΜ/ΤΣΑ)/11.00/12.00/12.55/14.15/ 17.00/21.00

ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ

07.20/08.20/11.20/12.20/13.20/14.30/17.20/21.30
12.20 & 14.30 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ

08.00/10.00/12.00

ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ

08.20/10.20/12.20

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΒΙΓΛΑ

06.30/12.15/14.15/

ΒΙΓΛΑ-ΑΡΤΑ

07.05/08.25/12.45/15.15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟ

07.10/11.00/12.15/14.15/16.30/21.00

ΚΟΜΜΕΝΟ-ΑΡΤΑ

08.10/11.40/13.50/14.45/17:00/21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ

06:15/08.50/12.15/13.50/16.30/21.00

ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΡΤΑ

07.10/09.20/13.30/14.20/17.30/21.35

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΜΥΤΙΚΑ

07.15/10.10/11.45/14.10/19.55

ΜΥΤΙΚΑ-ΑΡΤΑ

08.00/10.40/14.00/14.45/20.20

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ

06.30/13.40

ΚΟΡΩΝΗΣIΑ-ΑΡΤΑ

06.50/14.20

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΠΑΡΚΙΝΓΚ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

06.30/07.00/07.40/08.20/08.40/09.15/09.40/10.15/10.40/11.15/11.40/12.40/13.30/(14.30 ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ-ΠΑΡΚΙΝΓΚ

07.10/07.30/08.10/08.30/09.00/09.30/10.00/10.30/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/13.20/14.10/15,10

ΑΡΤΑ-Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

07:45

Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ-ΑΡΤΑ

09:00


ΑΡΤΑ-ΡΟΚΚΑ

07.00/13.25

ΡΟΚΚΑ-ΑΡΤΑ

07.20/13.40

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔPOMOΛOΓΙΑ


ΑΡΤΑ-ΤΕΙ

07.45/08.45/09.45/10.45/11.45/12.45/13.45/14.45/15.45/16.45/17.45/18.45/19.45

*τελευταία ενημέρωση 30.09.2018


 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ

Κρυστάλλη 45, Άρτα

Τηλ. 2681028314